Tuesday, October 6, 2009

Buku Wasiat dan Hibah


Wasiat dan hibah adalah buku pertama di dalam siri analisis hadith-hadith muamalah.
Memberi kefahaman berhubung transaksi wasiat dan hibah di dalam Islam melalui sumber yang berautoriti dan huraian fiqh daripada ulama yang berwibawa.
Mengandungi 45 prinsip fiqh iaitu 22 prinsip wasiat dan 23 prinsip hibah.

No comments:

Post a Comment